Slutstillingen i forårsturneringen 2014:

Bo Christensen 6
Lars Garne Rasmussen
Lars Fast Hansen 5
Per Bille Sømod
Christian Munk 4
Arne Just
Bjarne Johansen 2
Orla Grane 2
Peter Loft 1